Nyheter, händelser, influenser, kåseri, Krönika. Vill ni bidra med något? skriv till thomas@artima.se 

30 juni 2020

CYKELVÄGEN ÖVER ANDERSTORPS STORMOSSE
 Kort beskrivning: Över Anderstorps Stormosse gick tidigare en väg, möjligen häradsväg, och knöt samman den bergiga östsidan av myren med Nissan. Vägen gick mellan Henja och Ekenäs. Den blev med tiden oanvändbar. Så beslöts att rusta upp den till cykelvägsstandard med Gislaveds kommun och länsstyrelsen inblandade ca år 2015. Upprustningen delades upp i två etapper; etapp 1, vägen över myren inom naturreservat Anderstorps Stormosse etapp 2, anslutningsvägen mellan Ekenäs och myren ca 600 m (på östsidan av myren). Den 2016-10-29, lördag, genomfördes en invigningsdag för cykelvägen. Omedelbart efter invigningen konstaterades, att etapp 1 (myrdelen) i praktiken inte var cyklingsbar. På etapp 2 kunde ingen upprustning alls upptäckas förutom pålagt bärlager på några mindre ställen. Problemen med etapp 2, tillfartsvägen, tas upp vid ett senare tillfälle. Målsättning: Syftet med de raderna är att få den här förnämliga cykelleden färdig och cyklingsbar. Avgörande brist i cykelvägsbygget: Jag har massor med gånger frågat efter avsyningsprotokoll för etapp 1 (myrdelen). Ex hade jag livlig e-postväxling med Gislaveds kommun under 2018. Kommunen anser, att avsyning av vägbygget åligger länsstyrelsen (2020KC25735). Länsstyrelsen anser, att det åligger kommunen (länsstyrelsen, 2019-01-08). Anledningen till de åsikterna går jag inte in på den här gången. Slutsatsen är, att det inte finns något avsyningsprotokoll och att det därigenom saknas saklig grund för att bedöma vägbygget! Förväntad åtgärd av Gislaveds kommun: Färdigställ etapp 1 (myrdelen) genom att lägga på ett cykelvänligt slitlager ovanpå bärlagret. Olof Hedlund, Anderstorp 

22 januari 2020

Anderstorps Storgata

Jag Ove Gottarp född 1931 och således växte upp på 30-40 talet. Jag minns Anderstorp med en grusad väg med diken på vardera av sidorna och stora vattenpussar. När jag nu ser bilderna här på vår fina storgata och hur det då och då gjorts framstötar från kommunalt håll med olika förslag om förändring. Var gång har vi protesterat i Anderstorp mot flera förslag som kommit b.l.a. en esplanad mitt i gatan var ett förslag som vi motsatte oss mot. Klackar är väl det enda vi gått med på från hotellet upp till kyrkan. När Anderstorp var egen kommun hade vi en duktig och framsynt ledning som skapade dess nuvarande form. Jag hoppas att alla samhällsbor i fortsättningen kommer att försvara den mot alla angrepp som dyker upp. Vi vill ju inte att centrum ska dö ut som det gjort i Gislaved och Värnamo och flera orter där biltrafiken motarbetats. Dessutom är det en riktig paradgata vid festliga tillfällen som nationaldagen b.l.a.

Direktkommentar från mig Thomas Gottarp är att Storgatan är livsnerven för handeln i Anderstorp begränsar man den på något vis, så kommer det att resultera till butiksdöd.
Vi människor väljer det enkla sättet, blir det svårt att nå en butik väljer kunderna att handla någon annan stans tex. nätet. Detta är verkligheten.